facebook
First slide image

2012 - ŠAFRÁN dětem, o.s.

ŠAFRÁN DĚTEM, o.s.

KDO JSME?

Jsme nestátní nezisková organizace pracující na bázi občanského sdružení, pomáhající dětem od 1. 6. 2005. Za tuto dobu jsme již přispěli v rámci individuální dlouhodobé péče, k pocitu bezpečí bezmála tisícovkám dětí.

JAK POMÁHÁME?

„Pomáháme dětem znovuobjevit pocit bezpečí a důvěry v sebe a okolní svět.“

V současné moderní době je vypracováno mnoho skvělých léčebných metod, postupů, léků a terapií. Ale tak jako dítěti nelze vpravit výbornou a zdravou potravu do sevřených a zamčených úst, nelze ani všechny skvělé medicínské a terapeutické metody vpravit do dítěte bez navození dostatečného prostředí důvěry a bezpečí. Jsme jako zahradníci, co neúnavně vkládají semínka bezpečí a důvěry do země, zalévají je a opatrují, až jejich plody začnou léčit zraněnou dětskou duši.

KOMU A PROČ?

Cílová skupina pomoci: děti ze dvou skupin, které vyrůstají v raném věku v ústavních dětských zařízeních (dětských domovech, kojeneckých ústavech, dětských centrech atp.):

1) Děti traumatizované
2) Děti se změnami v oblasti vnímání, pohybu a komunikace (zdravotní a sociální znevýhodnění – postižení)

JAK KONKRÉTNĚ NAŠE ČINNOST/POMOC VYPADÁ?

Hlavní činnosti naší organizace je služba „Doprovázení dítěte v jeho měnícím se prostředí“.

Počáteční stav:
Dítě je odebrané od rodičů (týrání, zanedbávání, sociální situace, zdravotní či psychické znevýhodnění). 
Jeho vybavením na cestu se stává TRAUMA Z ODLOUČENÍ OD RODIČŮ, TRAUMA ZE ZTRÁTY MÍSTA, STRACH, NEDŮVĚRA, BAZÁLNÍ NEJISTOTA a mnohé další.

Život v ústavním zařízení
ŠAFRÁN dětem, o.s. pracuje s dítětem každý týden, pomáhá mu skrze program „BEZPEČNÁ STOPA“ znovuobjevit pocit bezpečí a důvěry v sebe a okolní svět.

Kde? Na jeho další cestě v některém z následujících zařízení: Dětský domov Strančice (středočeský kraj), Dětské centrum Plzeň (plzeňský kraj), Dětský domov Doubravka (plzeňský kraj) , Kojenecký ústav Svitavy (pardubický kraj)

Společná cesta dítěte s průvodcem
Nejdříve se poznávají, kontaktují, komunikují a hrají si. Každý týden pracují terénní asistenti s konkrétními dětmi, pomáhají jim znovuobjevovat pocit bezpečí a důvěry v sebe a okolní svět

Kufřík bezpečí
Dítě pak získává speciální vybavení skrze tzv. KUFŘÍK BEZPEČÍ, ve kterém je:

- Malý původce - OSOBNÍ TERAPEUTICKOÁ LOUTKA
- Malá knížka, zaznamenávající část jeho života s OSOBNÍM TERAPEUTICKÝM PŘÍBĚHEM -POHÁDKOU, která nese „osvětlení“ současné a minulé situace. Obsahem jsou také informace pro usnadnění pochopení a porozumění dítěti – jeho SLOVNÍK NA CESTU
- Další osobní věci (olej, osobní polštářek, značky na postýlku, pomůcky)

Spolu s kufříkem tak dítě získává mapu na další cestu životem. Ne však obyčejnou, ale MAPU BEZPEČNÝCH STOP OSOBNÍ HISTORIE , aby mohlo v klidu vzpomínat na své cestě i na nelehká období, která jednou pro něj budou moc důležitá, až bude hledat sebe sama.

Plánovaný speciální kufřík bezpečí
PRO DĚTI SE ZMĚNAMI V OBLASTI VNÍMÁNÍ, POHYBU A KOMUNIKACE (POSTIŽENÍMI) je KUFŘÍK BEZPEČÍ přizpůsoben jejich možnostem a je vybaven speciálními pomůckami.

Momentálně plánujeme pro tyto děti kufřík, který bude obsahovat STIMULAČNÍ STAN. Tak jako pro horolezce je útočištěm v dobách neklidu i pro tyto děti bude koncipován jako útočiště klidu, bezpečí a rozličných stimulů, které mu umožní jiný POHLED NEŽ DO STĚNY POKOJŮ a tím zvýší kvalitu jejich života!

Stav přechodu:

Nyní přichází chvíle, kdy je dítě nuceno opustit zařízení a přejít znovu do nového prostředí, jiného zařízení či rodiny. Jeho osobní průvodce ŠAFRÁN dětem o.s. čeká připraven pomoci v těchto nelehkých chvílích společně s „Kufříkem bezpečí“ překlenout nejistotu a ztrátu bezpečí a místa.

Stav po změně prostředí:

Asistent a dítětem dochází do nového prostředí a pokračuje ve známém programu a pomáhá spoluvytvářet a obnovit pocit bezpečí a známého prostředí, předává informace o návycích a specifikách dítěte novým pečujícím.

CO TEDY ZÍSKÁVÁ DÍTĚ, KTERÉ VSTOUPÍ DO PROGRAMU „BEZPEČNÁ STOPA“?

PRŮVODCE /šerpu/ NA JEHO DALŠÍ CESTĚ ŽIVOTE, který nemůže vyjít na vrchol jeho cesty za něj, nezná obsah všech zavazadel, je však důležitým souputníkem - průvodcem, oporou a bezpečím v období těžkých změn místa. PRŮVODCE, KTERÝ HO DOPOROVÁZÍ A PROPOJUJE JEHO KROKY (STOPY) NA CESTĚ ŽIVOTEM!

JAK BUDOU PROSTŘEDKY ZÍSKANÉ AKCÍ KAŽDÝ METR POMÁHÁ KONKRÉTNĚ VYUŽITY A KOMU?

FINANČNÍ PROSTŘEDKY BUDOU VYUŽITY PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA STRANČICE A TO KONKRÉTNĚ NA VÝROBU „KUFŘÍKU BEZPEČÍ A STIMULAČNÍCH STANŮ – PRO LEŽÍCÍ PACIENTY – ZA ÚČELEM ZPROSTŘEDKOVAT JIM JINÉ VJEMY NEŽ JEN POHLED DO STĚN POKOJE:

 

LEŽÍCÍ DĚTIČKY:

JOHANKA

Osmiletá křehká, původně zdravá holčička, během krmení vdechla jídlo a od té doby těžce zdravotně postižená. Pouze ležící dítě, nemůže se sama hýbat. Nemluví. Vzhledem k těžkému zdravotnímu postižení je nutné předcházet proleženinám.

Má velmi ráda zpěv, vyprávění, masáže, velmi dobře reaguje na bazální stimulaci. Vyžaduje přesné „dozpívávání konkrétních písniček“ je vidět ,že si je pamatuje jinak vykazuje nekomfort a umí to dát najevo.

JIŘÍK

Devítiletý chlapec, umístěný v DD ze zdravotních důvodů. Pouze leží, sám se není vůbec schopný pohybovat. Je hodně zahleněný. Má přístroj na lepší přísun kyslíku, zapínají ho několikrát denně a dle aktuálního stavu. Nelze s ním navázat dlouhý oční kontakt, ale postupně je schopen víc a víc. Má velmi milou povahu a je vděčný za kontakt. Miluje vyprávění, zpívání, masáže, polohování, zklidňující masáž a hranice těla z bazální stimulace.

ANEŽKA

Jedenáctiletá holčička, která je od narození těžce zdravotně postižená. Její zdravotní znevýhodnění jí omezuje ve všech aktivitách, většinu času tráví ve svém pokojíčku v posteli. Velmi dobře reaguje na dotek, po bazální stimulaci se výrazně zklidní. Oční kontakt se jí daří udržet na velmi krátkou chvíli. Je spíše neklidný typ a melancholický typ, nezřídka mívá i epileptické záchvaty.

MARTÍNEK – přezdíváme mu „Buddha“

Tříletý romský chlapeček, který je velmi těžce zdravotně postižený. Má milou povahu, často se usmívá a je radost s ním být v kontaktu, za který je velmi vděčný. Na bazální stimulaci reaguje velmi pozitivně. Nejradš je, když se mu hladí vlásky.


MIREČEK – přezdíváme mu „KYSLÍČEK“

Roční chlapec se zdravotním postižením. Zpočátku musel mít kyslíkovou masku, prognóza byla velmi špatná. Nyní již bez dýchacího přístroje. Dělá velké pokroky, ale je zdravotně postižený. Tělo je často v křeči ,prohýbá se do luku. Reaguje dobře na bazální stimulaci. Od malička mu vyprávíme příběhy o horolezcích – jací jsou to silní chlapy a jak ve vysoké výšce nosí také přístroje, nebo nemají dostatek kyslíku. Říkáme mu, že je jako oni.

 


POHYBUJÍCÍ SE

VÁCLAV

Třináctiletý chlapec se zdravotním postižením, má tracheostomii. V DD umístěn ze zdravotních důvodů. Miluje pochodování s pomocníčkem a hudbu, vydává krásné slabiky – vlastní tvorba. I přes jeho autistické sklony je možné s ním navázat dobře kontakt přes bazální stimulaci. Párkrát zkusil se pustit a udělat pár kroků sám, upadnul a od té doby pouze s podporou a doprovodem. Má radostnou a milou povahu.

KUBÍK

Třináctiletý chlapec. Do DD umístěný ze zdravotních důvodů. Sám se dokáže přemístit pouze podél stěny, pokud se drží nebo s pomocí sestry či asistenta. Jinak se přemísťuje posouváním po zádech. Miluje malinké věci. Nemluví. Sám se nenakrmí. Bývá hněvivý, má rád svůj řád. Potřebuje dostatek porozumění. Dobře reaguje na bazální stimulaci.

 


 

 

PARTNEŘI
ibs     bazalka safran Pečovatelství dotek CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA

 


KAŽDÝ METR POMÁHÁ - VEŘEJNOU SBÍRKU NA DOBROČINNÉ ÚČELY POŘÁDÁ

SK K2 o.s., Libor Uher ve spolupráci s INSTITUTEM BAZÁLNÍ STIMULACE

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · www.kazdymetrpomaha.cz