facebook
First slide image

2015 - CENTRUM KAŇKA o.p.s.

kankaStalo se již tradicí, že během závodu ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA je v cílovém prostoru na náměstí Míru ve Frenštátu pod Radhoštěm umístěna kasička, do které můžou závodníci a návštěvníci přispět podle svého uvážení.
Kasička se stejně jako v předchozích ročnících nachází na vrcholu 5m vysoké pyramidy, modelu hory K2. Atrakce slouží nejen jako "rozhledna" pro diváky, ale také je finálním výstupem pro dobíhající sportovce.

Výtěžek letošní veřejné sbírky "KAŽDÝ METR POMÁHÁ" půjde ve prospěch organizace Kaňka o.p.s. z Tábora, která už od roku 2002 zajišťuje jedinečný model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti a mládež s postižením. Poskytuje vzdělávání dětem s postižením v MŠ a ZŠ, sociální služby a odborné terapie pro děti s postižením ze spádové oblasti Tábor a okolí. 

Finance získané úsilím sportovců i nadšením diváků a pořadatelů v rámci veřejné sbírky „Každý metr pomáhá“ se tak letos mohou obrazně přetavit v pohyb dětí s postižením. Výtěžek totiž bude věnován Centru Kaňka v Táboře na zajištění provozu terapeutických programů (muzikoterapii, arteterapii, ergoterapii, canisterapii, rehabilitaci, předřečovou a řečovou výchovu a alternativní a augmentativní komunikaci (AAK))

2014 - DOTEK, o.p.s.

Stejně jako v předchozích ročnících Institut Bazální stimulace, zastupovaný paní PhDr. Karolínou Friedlovou, která je předním odborníkem v tomto rehabilitačním konceptu a certifikuje zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb v celé České republice, vybral a nominoval subjekt, který obdrží výtěžek z charitativní akce.

V roce 2014 se jim stal DOTEK, o.p.s., což je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je pečovat o klienty na profesionální úrovni s lidským přístupem a při respektování jejich práv.

V tomto článku si můžete přečíst detailnější popis této společnosti, případně doporučujeme si projít webové stránky www.pecovatelstvi-dotek.cz

 

2014 - ADÉLA A HONZÍK HATÁKOVI

Dvojčata Adélka a Honzík, mají třináct let, narodili se v sedmém měsíci s váhou syn 1400 g a dcera 1820 g. Jejich vývoj byl zpomalený a v roce a půl jim byla zjištěna DMO-spastická forma, koordinační mozková porucha.

Honzík má spastickou triparézu a Adélka má centrální hypertonický syndrom, mitrální insuficienci. Děti navštěvují pravidelně několik lékařů, jezdíme každoročně do Jánských Lázní, kde se snaží dětem ulehčit jejich hendikep. 

 

2013 - CENTRUM BAZALKA

Centrum BAZALKA, o.p.s., je nestátní nezisková organizace, která provozuje denní a týdenní stacionář určený pro děti a mládež s těžkým zdravotním postižením. 

V rámci regionu pomáháme téměř 40 rodinám s náročnou péčí o jejich zdravotně postižené děti. Naší prioritou je zachování přirozených rodinných vazeb – nabízíme rodičům alternativu k celoročním ústavům, kam by řada klientů jinak směřovala.

Specializujeme se na klienty, které nemohou využívat běžné sociální služby (většinou z důvodu velmi náročné péče). Péče probíhá v rodinné atmosféře při zachování individuálního přístupu, který zohledňuje specifické potřeby každého dítěte.

S prvky konceptu pracujeme už svého založení, v roce 2009 jsme se stali certifikovaným pracovištěm konceptu Bazální stimulace - jako vůbec první v jižních Čechách. Celý koncept se záhy stal naší „vlajkovou lodí“. Je opravdu velká radost vidět na vlastní oči, jak klientům prospívá a jak díky němu dělají pokroky. 2012 - ŠAFRÁN dětem, o.s.

V roce 2012 se akce "KAŽDÝ METR POMÁHÁ" uskutečnila ve dnech 7.9. - 9.9. 2012 na náměstí ve Frenštátu pod Radhoštěm. Diváci i závodníci mohli během tohoto víkendu vystoupat na 5m vysokou atrakci, model hory K2, která nabízela rozhled na celé náměstí. Na vrcholu této "pyramidy" byla kasička, do které mohli návštěvníci přispět podle svého uvážení. Atrakce byla zároveň finálním výstupem pro dobíhající sportovce, kteří přicházeli do cíle závodu ADIDAS TERREX - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2012.

Výtěžek sbírky byl věnován nestátní neziskové organizaci ŠAFRÁN DĚTEM, pracující na bázi občanského sdružení, které pomáhá dětem od 1.6.2005. Kdo je tato organizace si můžete přečíst v tomto článku.

 

2011 - LUKÁŠ HÝBL

Charitativní akce Každý metr pomáhá vznikla v rámci 2.ročníku závodu Beskydská sedmička.  Partnerem této akce byly společnost Horský Lanový Park Tarzanie  Trojanovice - Ráztoka  a INSTITUT Bazální stimulace. V rámci této charitativní akce měli možnost nejen závodníci, ale také diváci závodu Beskydská sedmička osobně vyzkoušet jednu z atrakcí Tarzanie, a sice klouzačku. Každý, kdo si sklouznul měl možnost přispět na charitativní účel. 

Vybrané finanční prostředky byly předány mamince chlapce Lukáše Hýbla, který je následkem těžkého popálení celého těla silně omezen ve svých pohybových možnostech. Jeho kvalita života velmi závisí od možnosti pořídit různé kompenzační pomůcky, které mu usnadní pohyb. INSTITUT Bazální stimulace přispěl Lukáši Hýlovi první podporou v době, kdy se nacházel v umělém spánku na jednotce intenzívní péče ve Fakultní nemocnici v Ostravě. V té době u něj aplikoval ošetřující personál koncept Bazální stimulace, ve kterém byl proškolen INSTITUTem Bazální stimulace. Prostřednictvím tohoto konceptu byla Lukášovi zpříjemněna jeho dlouhodobá hospitalizace.  V úvodu této charitativní akce přispěl také INSTITUT Bazální stimulace Lukášovi na nákup kompenzačních pomůcek.

 

PARTNEŘI
ibs     bazalka safran Pečovatelství dotek CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA

 


KAŽDÝ METR POMÁHÁ - VEŘEJNOU SBÍRKU NA DOBROČINNÉ ÚČELY POŘÁDÁ

SK K2 o.s., Libor Uher ve spolupráci s INSTITUTEM BAZÁLNÍ STIMULACE

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · www.kazdymetrpomaha.cz