facebook
First slide image

2013 - CENTRUM BAZALKA

Centrum BAZALKA, o.p.s., je nestátní nezisková organizace, která provozuje denní a týdenní stacionář určený pro děti a mládež s těžkým zdravotním postižením. 


V rámci regionu pomáháme téměř 40 rodinám s náročnou péčí o jejich zdravotně postižené děti. Naší prioritou je zachování přirozených rodinných vazeb – nabízíme rodičům alternativu k celoročním ústavům, kam by řada klientů jinak směřovala. Specializujeme se na klienty, které nemohou využívat běžné sociální služby (většinou z důvodu velmi náročné péče).

Péče probíhá v rodinné atmosféře při zachování individuálního přístupu, který zohledňuje specifické potřeby každého dítěte.
S prvky konceptu pracujeme už svého založení, v roce 2009 jsme se stali certifikovaným pracovištěm konceptu Bazální stimulace - jako vůbec první v jižních Čechách. Celý koncept se záhy stal naší „vlajkovou lodí“. Je opravdu velká radost vidět na vlastní oči, jak klientům prospívá a jak díky němu dělají pokroky.

Cíle Bazální stimulace se v roce 2012 stali oficiálním posláním celé organizace a také vlastně byly příčinou změny názvu organizace (starý název zněl Sociální služby Světluška). BAZALKA v našem novém názvu tedy přímo odkazuje právě na tento koncept.

V Centru BAZALKA pečujeme o 40 dětí
• s těžkým kombinovaným postižením (kombinace mentálního, smyslového a tělesného postižení)
• s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.

Dětem s postižením nabízíme:
• denní a týdenní stacionář – ošetřovatelskou péči v konceptu Bazální stimulace (včetně stravování a ubytování)
• ZŠ speciální a MŠ speciální – poskytujeme vzdělání podle individuálních potřeb a možností každého žáka
• nestátní zdravotnické zařízení, obor fyzioterapie – cílenou rehabilitací se snažíme dětem zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat jejich zdravotní stav

..... několik příběhů za všechny

Markéta
O Markétku, neboli Macíka, se staráme v týdenním stacionáři už 10 let. Její tatínek nemůže sám zastat náročnou 24 hodinou péči, ale Markétku si bere domů na víkendy. Markétka patří mezi tzv. ležící klienty, nemluví, je inkontinentní, plně odkázána na pomoc okolí. Bazální stimulaci přímo miluje :) – nejvíce si užívá somatické stimulace, je ráda zabalená v poloze hnízda, svědčí jí malé pohyby hlavy. Pro Markétku je bazální stimulace opravdu branou do našeho světa.

Martin

Martin nedávno oslavil 18-narozeniny. Do dvou let byl zcela zdravé dítě. Bohužel onemocněl virovou encefalitidou a přes noc se stal plně závislým na svém okolí. Martinovi také velmi komplikují život těžké epileptické záchvaty. I přes své postižení zůstává zvídavým chlapcem – má rád předčítání dobrodružných knih a canisterapii. Z prvků Bazální stimulaci nejvíce využívá různé polohování a také orofaciální stimulaci. Rodina se může během času, který je Martin u nás, více věnovat jeho mladším bratrům.

Renata

Renda k nám jezdí na 3 dny v týdnu a jako ostatní žáci navštěvuje i základní školu speciální, kde má na „míru šitý“ vzdělávací plán. Renda je dalším klientem, který by bez Bazální stimulace měl velmi omezený přístup k okolnímu světu. Velmi dobře reaguje na vibrační stimulaci, pohoví si v poloze hnízdo, ráda se houpe v síti.

 

Jáchym

Jóšovi pomáhá Bazální stimulace cítit se ve svém těle lépe, poznávat tělo a jeho možnosti. Jeho napjatému tělíčku dělá kontakt se psem moc dobře, krásně se zklidní a uvolní. Jáchym má rád hmatovou stimulaci, kontakt s různými materiály. Zvládne s pomocí asistenta modelovat z hlíny nebo plastelíny, maluje hřbety prstů krásné obrázky. Jáchyma musíme bohužel krmit sondou. Somatická stimulace mu dělá moc dobře.

Laura

Laura patří k našim nejnovějším klientům. Rodiče dlouho váhali, jestli někomu dají důvěru o ni pečovat. Jsme moc rádi, že jsme je nezklamali a že si po letech náročné péče mohou odpočinout. Laura navštěvuje mateřskou školu Centra BAZALKA tři dny v týdnu. Dojíždí až od Strakonic, proto u nás zůstává i přes noc. Laura dýchá pomocí tracheostomické kanyly, potřebuje být často odsávána, potravu přijímá přímo do žaludku PEGem. .. .

Ale Laura je bojovnice. I přes tyto nesnáze si užívá života plnými doušky. Je veselá, optimisticky naladěná, má ráda své blízké. A je taky velmi zvídavá, ráda pozoruje svět okolo sebe, má ráda nové věci. Také u ní pozorujeme velmi pěkné reakce na Bazální stimulaci.

Adélka

Adélka je mladá slečna, která nezkazí žádnou legraci. Narodila se předčasně, má těžké mentální postižení a DMO, nemluví. Áďa všechny moc překvapila, když po několika letech nácviku dokázala být bez plenek. Na Adélku musíme dávat neustálý pozor, protože má časté epileptické záchvaty, většinou vyvolané nějakým zvukem. Z Bazální stimulace u ní nejvíce využíváme diametrální masáže, které pomáhají rozvíjet její ochrnutou ruku. Velmi ráda také pracuje na IPadu.

 

 

PARTNEŘI
ibs     bazalka safran Pečovatelství dotek CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA

 


KAŽDÝ METR POMÁHÁ - VEŘEJNOU SBÍRKU NA DOBROČINNÉ ÚČELY POŘÁDÁ

SK K2 o.s., Libor Uher ve spolupráci s INSTITUTEM BAZÁLNÍ STIMULACE

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · www.kazdymetrpomaha.cz