facebook
First slide image

2014 - DOTEK, o.p.s.

Proč jsme vznikli

Prvotní myšlenka a inspirace přišla při praxi v irských zdravotnických a sociálních zařízeních. Bylo zřejmé, že člověk nemusí být jen číslo diagnózy. Po návratu domů následovalo zamyšlení jak pečovat o dlouhodobě nemocné jinak, než jaká byla běžná praxe v nemocnicích. Rodící se nápad definitivně potvrdilo i náhodné setkání s konceptem Bazální stimulace a osobností paní doktorky Karolíny Friedlové. Péči i prostředí jsme od počátku budovali na základech, které koncept učí. Dotek nastupuje tam, kde již běžná komunikace nestačí. Jedno náhodné setkání přispělo k našemu zrodu, přineslo nám jméno a z Bazální stimulace jsme si vypůjčili o i motto: MOSTY V KOMUNIKACI MEZI DVĚMA SVĚTY JSOU DOTEKY.


dotek2Naše nezisková, obecně prospěšná společnost se při práci s klienty, kterým poskytujeme odlehčovací službu nebo pečovatelské služby, řídí heslem: „Chovejte se tak, jak si přejete, aby se ostatní chovali k vám“. Snažíme se o naše klienty pečovat profesionálně, především však lidsky a s respektem. Staráme se o klienty, kteří mají z různých důvodů sníženou soběstačnost a o které je jinak pečováno v prostředí, kde se cítí být doma. Jedná se zejména o osoby dlouhodobě nemocné, osoby s různými typy demence, osoby umírající, po náhlých mozkových příhodách a s jiným chronickým onemocněním. Našimi službami se snažíme pomáhat také rodinám, které nepřetržitě pečují o své blízké v jejich přirozeném sociálním prostředí.dotek3Nechceme se starat jenom o tělo, ale především o duši člověka nám svěřeného do péče. Abychom dokázali pochopit a uspokojovat potřeby a přání klientů, musíme je znát. Znát jejich život, jejich historii a jejich dětství a mládí. Snažíme se jim přiblížit svět, podněty zvenčí, když už si je nedokážou obstarat sami. Naučit se tomuto „umění péče“ nám pomáhají koncepty, které ve své péči využíváme, a které vycházejí ze základních lidských potřeb. Jedná se o Bazální stimulaci, Psychobiografický model péče a Smyslovou aktivizaci. Koncepty se vzájemně ovlivňují a do sebe zapadají.


dotek4Kromě péče samotné, poskytujeme také poradenskou činnost všem, kteří se rozhodli pečovat o své blízké v domácnosti. Provozujeme rovněž půjčovnu kompenzačních pomůcek a Dobročinný obchůdek a poradnu Dotek. Jsme jediné Certifikované pracoviště Bazální stimulace, zabývající se péčí o seniory, ve Zlínském kraji.
Naše cíle


Cílem je umožnit klientům žít co nejdéle tam, kde se cítí být doma. Vyžaduje-li jejich situace setrvání v našem pobytovém zařízení odlehčovacích služeb, chceme se ubírat s našimi klienty určitý čas společnou cestou tak, aby jejich smysly byly stimulovány a naše komunikace s nimi odpovídala úrovni jejich vnímání. Provozováním odlehčovacích služeb chceme také zajistit rodinným příslušníkům pečujícím o klienta v domácím prostředí nezbytný čas k odpočinku a zařízení si svých vlastních záležitostí.


Naše vize


Péči poskytujeme také lidem umírajícím. Otázka umírání není vůbec atraktivní a moc se nehodí do dnešní doby zaměřené na výkon a úspěch. Když jsme zdraví, tak nás vůbec nenapadá přemýšlet, jaké to bude, až budeme z tohoto světa odcházet. Velká většina z nás by si přála poslední okamžiky své pozemské pouti prožít doma obklopena svými nejbližšími. Málokomu je však toto štěstí dopřáno. Velká většina z nás odchází z tohoto světa jinde než doma. Chceme, i naším střípkem, přispět ke změně. Tím, že vybudujeme mobilní hospic.


Pojďme to zkusit společně. My umíme s láskou pečovat, vy nás můžete podpořit. DĚKUJEME.


www.pecovatelstvi-dotek.cz/
 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI
ibs     bazalka safran Pečovatelství dotek CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA CENTRUM KAŇKA

 


KAŽDÝ METR POMÁHÁ - VEŘEJNOU SBÍRKU NA DOBROČINNÉ ÚČELY POŘÁDÁ

SK K2 o.s., Libor Uher ve spolupráci s INSTITUTEM BAZÁLNÍ STIMULACE

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · www.kazdymetrpomaha.cz